Integritetspolicy

Integritetspolicy

Nordic Souvenir AB anser att säkerheten rörande dina personuppgifter vid användning av denna webbplats är viktigt och vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. I denna text beskriver vi hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.    

INSAMLING AV DATA

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.

INSAMLING OCH BEARBETNING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in genom webbplatsen är Nordic Souvenir AB , org.nr. 556558-1401, Nordic Souvenir AB, Gillbergagatan 40, 582 73 Linköping, +46-(0)10-155 60 00. Vi följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och övriga tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

DELNING AV DATA TILL TREDJE PART

Databasen och dess innehåll kommer att delas med följande parter:

Exsitec AB

Exsitec AB, (Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Org. Nr 556592-7455) är vår samarbetspartner kring vårt affärssystem, Visma Global. Vid kontakt för beställning av produkter kommer det data ni tillhandahållit att delas med denna leverantör. Detta måste vi göra för att kunna tillfredsställa vårt åtagande mot er som kunder. Exsitec har även ansvar för att hämta ut information från Visma Global som sen integreras till webbshopen.  

Infostep AB

Infostep AB, (BOX 155, 441 23 Alingsås. Org. Nr 556994-4944) är företaget som tillhandahåller oss integrationstjänster mellan Visma Global och webbshopen. Data som ni tillhandahållit kommer samtidigt som den registreras i Visma Global att föras över till webbshopen via Infostep. Denna data kommer även föras över från webbshopen till Visma Global därsom ni lägger en beställning i webbshopen.  

Mailchimp

Mailchimp, (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA) är ett verktyg som vi använder för att skicka ut viktiga meddelanden och marknadsinformation till våra kunder och samarbetspartners. När du tillhandahåller dina kontaktuppgifter till oss kommer vi att lagra dessa i denna tjänst för att skicka viktig information och/eller marknadsinformation till dig. Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev kan du klicka på länken i nyhetsbrevet, eller maila info@nordicsouvenir.com. 

Övriga parter

Utöver dessa tredje parter kan dina personuppgifter delas med andra tredje parter för ovan nämnda syften, dock endast i enlighet med denne integritetspolicy. 

Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.

HÄVNINGSRÄTT M.M.

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till Nordic Souvenir AB enligt nedanstående kontaktuppgifter. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

ANVÄNDNING AV COOKIES:

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

GOOGLE ANALYTICS (webbanalys)

Vår webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat i bannern, som du når via knappen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. Google är certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA.

Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i bannern som du når via knappen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager: Google Analytics Terms of ServiceGoogle Analytics security and privacy principlesGoogle Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.

SÄKERHET

Nordic Souvenir AB använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. I den mån det är möjligt kommer personuppgifter som du lämnar till Nordic Souvenir AB att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den senaste tekniska utvecklingen.

Barn

I syfte att skydda barns integritet avstår Nordic Souvenir AB från att samla in och behandla information som relaterar till barn som vi vet är under 13 år förutsatt att något samtycke inte inhämtas från målsman. Nordic Souvenir AB använder inte heller någon information som tillhandahållits av ett barn som vi vet är under 13 år på webbplatsen. Målsman har alltid rätt att efterfråga och tillhandahållas eventuell information som barnet tillhandahållit och kan alltid begära att sådan information raderas.

KONTAKT

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss

Nordic Souvenir AB
Gillbergagatan 40
582 73 Linköping

Telefon: +46-(0)10-155 60 00

E-post: info@nordicsouvenir.com

Den ständiga utvecklingen av Internet kan också kräva att innehållet i dessa villkor ändras. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar vid behov.